วันพฤหัส
เข้าสู่ระบบ UFABET

Terms & Conditions

Terms & Conditions UFANEWS123

Terms & Conditions UFANEWS123

ผู้เข้าใช้บริการควรมีอายุ : ผู้ใช้งานต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี

บัญชีผู้ใช้ : ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบบัญชีของตัวเอง ไม่ให้ User และ Pass แก่บุคคลอื่นเพื่อความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว เมื่อเกิดความเสียหายทั้งตัวบุคคลเองหรือผู้อื่น บริษัท UFANEWS123 ไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณี

ข้อมูลติดต่อ : สมัครสมาชิก จะต้องให้ข้อมูลจริงกับเรา เพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้อง เมื่อมีเกิดความเสียหายจากเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี

แจ้งเตือน : เมื่อมีการเข้าบัญชีจากที่อื่น มีการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก จะมีการแจ้งเตือนจากทีมงาน ท่านจะต้องตรวจสอบให้เร็วมากที่สุด อาจเกิดกรณีคุณถูกฉ้อโกงได้

ข้อมูลของผู้ใช้งาน : จะไม่มีการถูกเปิดเผย นอกจากมีการกระทำผิด นำไปข้อมูลเผยแพร่และนำเนื้อหาไปทำเชิงพาณิชย์

ข้อมูลใช้งานได้ : ข้อมูลจะมีการเก็บรวบรวม เพื่อทำการปรับปรุงการใช้งาน หรือ จัดกิจกรรมสำหรับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการ

การสำรองข้อมูล : อนุญาตให้มีการสำรองข้อมูลตัวเองได้ เพื่อป้องกันความเสียหาย

Link ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ : ตรวจสอบก่อนคลิกมั่นให้มั่นใจ เพื่อยืนยันการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทุกท่านไม่รู้จัก เพราะอาจเกิดความเสียหายได้ ลิงค์มีโอกาสมาจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก

ทรัพย์สินทางปัญญา : ช่องทางถ่ายทอดสดของเรา มีการขออนุญาตทาง UFABET เป็นที่เรียบร้อย แต่เราไม่มีการอนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้งาน เพราะอาจเกิดความเสียหายต่อบริษัทได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ : เราไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น จากตัวบุคคลที่ไม่ทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ และข้อดำเนินคดีดีเมื่อเกิดข้อเสียเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

การแก้ไขข้อตกลง : UFANEWS123 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้